POLITYKA PRYWATNOŚCI

Papilonia

Obowiązek informacyjny administratora

W tym miejscu firma Papilonia sp. z o.o., Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praga 8, NIP: CZ03962181. Firma jest zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, C272112, (dalej jako "Dom Motyli") informuje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), często określanym skrótem GDPR (GDPR - General Data Protection Regulation).

 1. Kto zarządza moimi danymi osobowymi? 
  Jeśli jesteś klientem Domu Motyli, osobą odwiedzającą strony internetowe Domu Motyli, osobą w bazie mailowej Domu Motyli, lub w inny sposób współpracujesz z Domem Motyli (np. w związku z świadczeniem usług przewodnickich dla Domu Motyli), administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Motyli.
 2. Jak mogę skontaktować się z administratorem moich danych osobowych? 
  Ze spólką Papilonia s.r.o. można skontaktować się pod adresem:

  Franczyzodawca:
  Papilonia s.r.o., IČ: 03962181, Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha

  Franczyzobiorcy - domy indywidualne
  Motýlí dům s.r.o. - Papilonia Praha, IČ: 05863937, Za Poříčskou bránou 365/21, Karlín, 186 00 Praha
  Papiliones s.r.o. - Papilonia Brno, IČ: 08055220,  Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov
  Papiliones s.r.o. - Papilonia Ostrava, IČ: 08055220, Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov
  Farfalium s.r.o. - Papilonia Lipno, IČ: 08755663, Jivno 94, 373 71 Jivno
  Diana KV s.r.o - Papilonia Karlovy Vary., IČ: 06049842, Řadová 264/19, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
  Tedy Verva Soll s.r.o. - Papilonia Karlštejn, IČ 24789747, Slatiňanská 927/5, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
 3. Kto jest inspektorem ochrony danych w Papilonia s.r.o.?
  Ponieważ nie jesteśmy organem publicznym, nie jesteśmy zobowiązani do posiadania inspektora ochrony danych i obecnie go nie posiadamy.
 4. Kiedy jako obywatel mogę skontaktować się z Administratorem w sprawie ochrony danych? 
  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem prawa, możesz skontaktować się z nami i złożyć skargę.
 5. W jakim celu Administrator przetwarza moje dane osobowe? 
  Dane osobowe użytkowników przetwarzamy zasadniczo w celu wykonania umowy (na przykład w przypadku zakupu biletu online do jednego z naszych obiektów).
  Na podstawie danych osobowych użytkownika przetwarzamy również adres IP urządzenia, z którego złożono zamówienie.
  Przetwarzamy również dane dotyczące zachowania adresu IP użytkownika na naszej stronie internetowej za pomocą Google Analytics. Używamy zanonimizowanych danych w celu śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej.
 6. Czy Administrator przekazuje lub udostępnia moje dane osobowe innym podmiotom? 
  W celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania, np.: przewodnikom, przewoźnikom samochodowym, firmom spedycyjnym i innym dostawcom w celu realizacji umowy.
  Dane osobowe są również udostępniane firmie PREMIANT CITY TOUR s.r.o., (portal rezerwacji online), z którym zawarliśmy umowę zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO.
  Wszystkie dane, w tym dane osobowe klientów, są przechowywane w „chmurze“ na serwerach w UE. Usługi te są nam dostarczane przez zewnętrznego dostawcę INTERNET CZ, a.s., z którym zawarliśmy umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO i który nie ma fizycznego dostępu do tych danych.
  Dostęp do Twoich danych osobowych może mieć również nasz dostawca usług IT.
 7. Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich? Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników do państw trzecich, tj. do państw spoza Unii Europejskiej.
 8. Uważam, że moje dane osobowe nie są przetwarzane prawidłowo. W takim przypadku możesz skontaktować się z nami bezpośrednio lub masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Jakie prawa przysługują mi wobec Ciebie jako Administratora moich danych osobowych? W każdej chwili możesz poprosić nas o:
  zapewnienia użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych
  poprawienia niedokładnych danych osobowych użytkownika
  usunięcia danych osobowych w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Jakie jest prawo dostępu do danych osobowych? 
  Użytkownik może poprosić nas o informację, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Użytkownik może poprosić nas o dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o informacje na temat przetwarzania tych danych. Użytkownik może poprosić nas o dostarczenie kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 11. Czy mogę poprosić kogoś innego aby kontaktował się z Admninistratorem w kwestii moich danych osobowych? Nie możesz. To prawo dotyczy wyłącznie Ciebie. Jeśli chcesz poprosić kogoś innego o skorzystanie z tego prawa, musisz mieć od niego pełnomocnictwo.
 12. Jak mogę złożyć taki wniosek? 
  Wniosek można złożyć w dowolny sposób, w tym pocztą elektroniczną. Urzędnik odpowiedzialny za daną sprawę ma jednak obowiązek ustalić tożsamość użytkownika i może poprosić go o przedstawienie dowodu tożsamości.
 13. Kiedy Administrator udzieli mi odpowiedzi? 
  Poinformujemy Cię o podjętych działaniach, zazwyczaj w ciągu trzydziestu dni. W niektórych skomplikowanych przypadkach możemy jednak przedłużyć ten termin.    
 14. Ile kosztuje ta aplikacja? 
  Aplikacja i jej przetwarzanie są bezpłatne. W uzasadnionych przypadkach możemy jednak zażądać zwrotu niektórych kosztów (np. kosztu dysku przenośnego, na którym znajduje się lista wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych).
 15. Udzieliłem Administratrowi zgody na przetwarzanie moich danych osobowych i chciałbym ją wycofać.
  Zazwyczaj nie wymagamy zgody na przetwarzanie danych osobowych od klientów, ponieważ przetwarzamy dane na innych podstawach prawnych, w szczególności w celu wykonania umowy. Jeśli jednak wyrazisz zgodę na przetwarzanie niektórych swoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest zgodne z prawem do momentu wycofania przez niego zgody.